Nho Xanh
 

Liên hệ

     
     
    VĂN PHÒNG CÔNG TY & CÁC CHI NHÁNH
   
  • HCM City (TPC SGN)
   
   
  • Ha Noi (TPC HAN)
     
     

HOCHIMINH CITY (SGN)

Telephone
Mobile-phone

Fax

Tienphong Co.,Ltd (TPC SGN)
#3 Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, Vietnam

+84-8-38448054

+84-8-38453762

Mamagement
Mr.Ngo Xuan Luc – Director
nx_lucky@t-freight.vn

Mrs. Hong Le - General Manager
 

 

+84-8-38448054
+84-903702571

+84-8-38448054
+84-903813553
 
 

+84-8-38453762

Administration
info@t-freight.vn
 +84-8-38448054  +84-8-38453762
Sales
+84-8-38448054 +84-8-38453762
 
Imports
 
 
+84-8-38448054
+84-8-38453762
 
+84-8-38448054
 
+84-8-38453762
 
Logistics
 
+84-8-38448054
+84-8-38453762
Customer Services
cs@t-freight.vn
+84-8-38448054
 
+84-8-38453762
 
Accounting
Ms. Hong Van
account@t-freight.vn
 
+84-8-39405123
+84-8-38453762

 

HANOI (HAN)

Telephone
Mobile-phone

Fax

Tienphong Co.,Ltd. (TPC Han)
#190 Lac Trung Str.,
Hai Ba Trung Dist.,
Hanoi , Vietnam
 
+84-4-39873938

 

+84-4-39873942

Mamagement
Mr. Mai Trong Thang - Managing Director
maithang@tpc-logistics.com.vn

 
+84-4-39873938
+84-903406918

 

+84-4-39873942

 
Operation Manager
Ms. Lan Huong
 
+84-4-39873938
+84-983332007
+84-4-39873942
 
Sales Manager
Mr. Khanh Duong
 
+84-4-39873938
+84-913092568
+84-4-39873942
 
Logistics Manager
Mr. Manh Huy
manhhuy@tpc-logistics.com.vn
 
+84-4-39873938
+84-913592866
+84-4-39873942
 
Customer Services
Ms. Luu Ly
 
+84-4-39873938
+84-946293124
 +84-4-39873942

   

Mọi yêu cầu thắc mắc xin gửi mail cho chúng tôi
Họ và Tên *:
Địa chỉ *:
Email *:
Điện thoại *:
Nội Dung
Xác nhận *:
    Gửi   Làm lại